İnşaat sektörü / Cezayir'de tahkim / Avrupa Tahkim Kurulu

İnşaat sektörü / Cezayir'de tahkim / Avrupa Tahkim Kurulu

Cezayir ile bir Türk inşaat grubu, ihtilafını Cezayir'de tahkim mahkemesinde tarafımızın hakemliğinde çözeceklerdir. Cezayir'deki tahkim yargılalaması Fransızca olup, Fransız Hukuku uygulanacak, Avrupa Tahkim Kurulu tahkim kurallarına göre birkaç ay içinde sonuçlanacaktır.