ICC Tahkim Cezayir

ICC Tahkim Cezayir

Cezayir'de bir Türk grup ile Cezayir'deki kurum arasındaki ihtilafta ICC kurallarının ve Fransız Hukuku’nun uygulandığı tahkim yargılamasında vekillik hizmetleri verilmesi