Enerji sektörü / Lübnan'da ICC tahkim

Enerji sektörü / Lübnan'da ICC tahkim

Irak da bir devlet şirketi ile bir Fransız enerji grubunın ihtilafını Beyrut (Lübnan) tahkim mahkemesinde görülecek, Özgür Aşık Hukuk Bürosu Irak tahkim yargılalamasında vekillik hizmetleri vermektedir. Tahkim dili İngilizce olup, Lübnan Ticaret Hukuku uygulanacak, ICC tahkim kurallarına göre sonuçlanacaktır. Irak'ta tenfiz dışında devlet şirketinin yurt dışındaki alacaklarına ihtiyati haciz işlemleri sonuçlanmıştır.