Dağıtım sözleşmesi / haksız fesih davası

Dağıtım sözleşmesi / haksız fesih davası

ABD menşeli bir şirketin Türk şirketine vermiş olduğu münhasır dağıtım sözleşmesinin haksız feshi dava edilmiş, uğranılan milyon Euro üzeri zararın tazmini talep edilmektedir.