Cezayir Devleti nin taraf olduğu tahkim kurulunda hakemlik

Cezayir Devleti nin taraf olduğu tahkim kurulunda hakemlik

Cezayir Devleti ile bir Türk inşaat grubu, ihtilafını Cezayir'de Fransız Hukuku ve Fransız dilinin uygulandığı tahkim mahkemesinde hakemlik