Acentelik ve Distribütörlük Sözleşmeleri

Acentelik ve Distribütörlük Sözleşmeleri

ABD menşeli bir şirketin Türk şirketine vermiş olduğu münhasır dağıtım sözleşmesinin haksız feshi dava edilmiş, uğranılan milyon Euro üzeri zararın tazmini talep edilmektedir.