İhale duyurusu

İhale duyurusu

Fildişi Sahili Devleti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında ülkedeki enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 117 milyon EUR tutarında fon sağlanması hususunda imzalanan anlaşmaya istinaden Bouake, San Pedro ve Abidjan'daki enerji iletim hatlarının onarımı ve genişletilmesi projelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Kalkınma Fonu (fond européen developpement) tarafından finansmanı sağlanacak olan San Pedro şehrindeki elektrik dağıtım hatlarının güçlendirilmesi ve genişletilmesi projesi için  ihaleye son başvuru tarihi 20 Şubat 2017'dir. 

İhaleye katılım koşulları, teknik kriterler ve ihale teminatı gibi hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi Aşık & Partners tarafından temin edilebilir.